Sakrament małżeństwa – ślub

INFORMACJE  DLA  NARZECZONYCH

Po podjęciu decyzji o zawarciu Sakramentu Małżeństwa, narzeczeni zgłaszają się do kancelarii naszej Parafii, przy ul. Słonecznej 1 w celu rezerwacji terminu ślubu, pół roku przed planowanym obrzędem.  

Kurs przedmałżeński w naszej parafii: Narzeczeni uczestniczą w dziesięciu spotkaniach i w skupieniu.   

Polecamy kursy przedmałżeńskie w innych parafiach na terenie miasta Chełm.  

UWAGA:  Z tych kursów przyjmujemy zaświadczenia. Przestrzegamy przed uczestnictwem w kursach organizowanych przez osoby, które nie mają do tego uprawnień. Nie przyjmujemy tych zaświadczeń. 

Zgłaszają się do Urzędu Stanu Cywilnego – właściwego ze względu zameldowania jednej ze stron – w celu dokonania formalności wynikających z prawa cywilnego, tj: otrzymania „Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa” – cywilnego oraz złożenia oświadczeń o nazwiskach stron i dzieci po zawarciu małżeństwa (Zaświadczenie jest ważne przez sześć miesięcy). 

Na trzy miesiące przed ślubem zgłaszają się w kancelarii Parafii celem spisania Protokołu Kanonicznego Badania Narzeczonych i rozpoczęcia głoszenia zapowiedzi przedślubnych. Powinni ze sobą przynieść: 

  • Dowody osobiste
  • Świadectwa Chrztu Świętego z adnotacją o bierzmowaniu, ( jeśli byli ochrzczeni w innej Parafii – ważne 3 miesiące od daty wydania); 
  • Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego i spotkań w Poradni Życia Rodzinnego 
  • Zaświadczenie… z USC (ważne 3 miesiące od daty wydania)
  • Wdowiec lub wdowa wypisy aktu śmierci zmarłego małżonka (-i) również z Parafii;
  • Dla niepełnoletnich (przed ukończeniem 18 roku życia) pozwolenie sądu i rodziców lub prawowitych opiekunów; 
  • Jeśli narzeczony i narzeczona są spoza parafii, a pragną zawrzeć sakrament małżeństwa w naszym kościele, zgłaszają się do kancelarii parafii narzeczonej lub narzeczonego, spisują protokół kanonicznego badania narzeczonych.  

W tygodniu przed ślubem, w czwartek lub piątek, (nie później), narzeczeni przybywają do kancelarii Parafii w celu spisania aktu ślubu. Jeżeli narzeczeni pragną ofiarować kwiaty na swój ślub lub udekorować nimi kościół, co jest praktyką godną polecenia, podobnie jak w innych parafiach, zgłaszają ten zamiar do księdza w kancelarii podczas spisywania aktu ślubu (czwartek lub piątek), otrzymują numer telefonu i nawiązują kontakt z Zespołem Dekoracyjnym Kościoła z naszej Parafii. 

Uwaga: W związku z sakralnym charakterem miejsca, jakim jest świątynia, nie można dekorować kościoła sztucznymi kwiatami, bramkami, balonikami itp kiczem. Rozrzucanie plastykowych kwiatków przed  kościołem jest surowo zabronione! Grożą za to wysokie kary administracyjne. Parafia solidaryzuje się z działaniami obrońców przyrody. 

Małżonkowie powinni pamiętać o Pierwszej Rocznicy swego ślubu i zamówić na tę Rocznicę Mszę Świętą w kancelarii, w miesiącu po ślubie. Nie zapominają również o kolejnych rocznicach i jubileuszach. W kolejnych rocznicach Mszę św. zamawiamy indywidualnie lub we wspólnocie z innymi małżeństwami. W naszej parafii w intencji małżeństw obchodzących kolejną rocznicę ślubu lub jubileusz, jest odprawiana Msza św. dziękczynna w Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych i o godz. 11:00. Na Mszę św. zapraszamy małżonków razem ze swoimi rodzinami. Jest to święto naszych rodzin. W kancelarii przyjmujemy intencje zbiorowe na Mszę św.