Sakrament chrztu świętego

ZGŁOSZENIA  CHRZTU

Dokonuje  ojciec  lub  matka  dziecka na miesiąc przed terminem chrztu,  przynosząc  do  kancelarii  parafii  następujące  dokumenty : 

 1. Akt  urodzenia  dziecka  z  Urzędu  Stanu  Cywilnego. 
 2. Dowód  osobisty  lub  inny  dokument  tożsamości. 
 3. Zaświadczenie  z  parafii  chrzestnych, że  mogą  być rodzicami  chrzestnymi.  Zaświadczenie to należy dostarczyć w dniu spisywania aktu Chrztu, a najpóźniej w dniu Chrztu świętego. 
 4. Jeśli  rodzice  dziecka  zamieszkują poza naszą parafią także zezwolenie ks. proboszcza ze swojej parafii. 

 Rodzice  we własnym zakresie zaopatrują  się  w  świecę  oraz  białą  szatę dla  dziecka , które  będą  potrzebne  podczas  obrzędu. 

RODZICAMI  CHRZESTNYMI

Mogą  być  ci , którzy : 

 1. Są  wystarczająco dorośli do pełnienia tego zadania  (ukończone 16 lat ). 
 2. Przyjęli  już  sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego : Chrzest, Bierzmowanie i Eucharystię. 
 3. Należą do Kościoła katolickiego i prowadzą życie zgodne z wiarą i moralnością  (zaświadczenie zamieszkania chrzestnego lub chrzestnej). 
 4. Nie  są naturalnymi rodzicami przyjmującego chrzest. 
 5. Jeżeli są z poza parafii przynoszą (zaświadczenie od ks. proboszcza parafii swojego zamieszkania )

PRZY ZGŁOSZENIU CHRZTU DZIECKA

Odnośnie do rodziców chrzestnych, warto znać wcześniej i nam podać następujące informacje : 

 • imię i nazwisko
 • data  urodzenia 
 • adres  zamieszkania 
 • wyznanie 
 • data  bierzmowania 
 • zawód  wyuczony i wykonywany 
 • stan  cywilny 
 • rok i parafia  ślubu  kościelnego