EUCHARYSTIA

KOMUNIA DUCHOWA

 

W przyjmowaniu Komunii Św. w formie duchowej trzeba uwzględnić trzy elementy:

1. wzbudzić wiarę w realną obecność Chrystusa w Eucharystii;

2. wzbudzić miłość ku Niemu;

3. wzbudzić pragnienie, aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.

Komunię duchową przyjmujemy kiedy fizycznie nie uczestniczymy we Mszy Świętej. Oglądając ją w telewizji lub słuchając w radio – w momencie kiedy zbliża się czas Komunii Świętej można odczytać poniższą formułę.

Zachęca się, by osoba, która przyjmuje Komunię duchową uklęknęła w tym czasie i trwała w modlitewnym skupieniu.

„Akt Komunii Św. duchowej” – papież Franciszek

Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce,

 uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności.

 Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii.

 Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł.

 Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu.

Przyjdź do mnie, o mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie!

 Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci.

 Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję. Amen.

Inne modlitwy pomagające w komunii duchowej

Pragnę Cię przyjąć Panie z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka, z duchem i żarliwością świętych. O mój Jezu, wierzę że jesteś prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. Kocham Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w mej duszy. Skoro nie mogę Cię teraz przyjąć sakramentalnie, przyjdź duchowo do mego serca. Miłuję Cię już obecnego w mym sercu i łączę się całkowicie z Tobą; nigdy nie pozwól mi oddalić się od Ciebie. Amen.

Mój Jezu, wierzę w Ciebie w tym Najświętszym Sakramencie! Mam nadzieję w Łasce i Miłosierdziu Twoim! Miłuję Cię nade wszystko! Z miłości ku Tobie żałuję serdecznie za wszystkie moje grzechy! Wolę tysiąc razy umrzeć, niżeli Cię obrazić. Pragnę Cię przyjąć. Przyjdź, mój Jezu! Przyjdź do mej duszy! Amen.

 

Termin I komunii św. rocznik 2012 został ustalony z rodzicami na 15 maja 2022r. godz.11.00.

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Informacje dla Rodziców i Opiekunów dzieci klas III w związku z przyjęciem Sakramentu I Komunii św. w 2022r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

           W związku z udzielaniem sakramentu I Komunii św. dzieciom w klasie III jako proboszcz parafii zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie, zgodnie z Państwa wolą, chęci przystąpienia do I Komunii św. waszych dzieci w Parafii pw. św. Maksymilian Kolbego w Okszowie. Jest to związane z organizacją uroczystości w naszej parafii. Informujemy, że zwyczajnym miejscem przyjęcia I Komunii św. jest parafia Państwa zamieszkania.  Jeśli wyrażają jednak Państwo wolę, aby Państwa dziecko przystąpiło do I Komunii św. ze swoją klasą w naszej parafii, prosimy fakt ten zgłosić w kancelarii parafialnej do końca września 2021r. (przez wypełnienie deklaracji).Wzór deklaracji niżej.

           Uczniowie mieszkający na terenie parafii nie muszą składać dodatkowych dokumentów, chyba, że dziecku został udzielony chrzest w innej parafii niż nasza. Wówczas potrzebne będzie Świadectwo chrztu św.

           Wszystkie informacje dotyczące przygotowania dzieci do Sakramentu I Komunii świętej będą na bieżąco podawane na stornie internetowej naszej parafii (www.parafiaokszow.pl).

Harmonogram przygotowania do I Komunii św.

 1. 26.09.2021 godzina 11:00 – Spotkanie organizacyjne z Rodzicami/Opiekunami w Kościele p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Okszowie. / Złożenie deklaracji /
 2. 01.10.2021 godz. 16:30 – Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. z wręczeniem różańców.
 3. 31.10.2021 godz. 11.00 – Spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców.
 4. 28.11.2021 godz. 11.00 – Spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców.
 5. 08.12.2021 godz. 17.00 – Msza św. z wręczeniem medalików.
 6. 02.02.2022, godz. 17:00 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych (zabieramy świece chrzcielne).
 7. 06.02.2022 godz. 12.00 – Spotkanie z panią krawcową.
 8. 02.03.2022 godz. 17.00 – Wręczenie kontrolek wielkopostnych.
 9. 27.03.2022, godz. 11:00 – Msza św. z wręczeniem książeczek oraz spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców.
 10. 24.04.2022 11.00 – Spotkanie formacyjne – organizacyjne dla dzieci i rodziców.
 11. 13.05.2022 godz. 15.00 – Sakrament Pokuty i Pojednania dla dzieci , rodziców i rodziny.
 12. 15.05.2022, godz. 11.00 – Msza św. z udzieleniem I Komunii świętej.

Kwestie strojów, fotografa i wystroju kościoła parafia zostawia do uzgodnienia rodziców.

W terminie późniejszym zostaną podane daty i godziny „prób” przed uroczystością.

                                                                                                                                     

DEKLARACJA RODZICÓW

                  Przygotowania do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej w parafii Św. Maksymiliana Kolbego w Okszowie                   

                  Jako rodzice ( opiekunowie prawni ) czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne naszego dziecka i pragniemy, aby zostało dobrze przygotowanie do spotkania z Chrystusem w Eucharystii.

Dlatego zobowiązujemy się do wypełnienia następujących warunków:

 • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy Świętej.
 • pomagać dziecku w przyswojeniu koniecznych wiadomości.
 • systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez ks. proboszcza.
 • w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj).
 • wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia.
 • współpracować z katechetką i ks. proboszczem prowadzących w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej.

Dane dziecka i rodziców (opiekunów)

Nazwisko i imię dziecka:   _________________________________________________ 

Adres zamieszkania:  _____________________________________________________

Imiona rodziców (opiekunów):  _____________________________________________

Nr telefonu rodziców (opiekunów): __________________________________________                                                      

Adres e-meil rodziców ( opiekunów)                                                                           

Szkoła i klasa: __________________________________________________________      

Data i miejsce urodzenia dziecka: ___________________________________________

Rok chrztu świętego dziecka:  ______________________________________________

Parafia chrztu świętego dziecka: ____________________________________________

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych w Kościele katolickim wydanego przez konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018r., oświadczam, iż wyrażam   zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest parafia p. w. Św. Maksymiliana Kolbego w Okszowie. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

 

                                                                                      podpis rodziców/opiekunów

Miejscowość i data                                                                       

 

 

MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w Niebie,
Bądź uwielbiony Panie, bo Ty jesteś naszym miłosiernym Ojcem w Niebie, Ty troszczysz się o nas jak o swoje umiłowane dzieci, chociaż ciągle jesteśmy jak synowie marnotrawni.  Bądź uwielbiony Panie!

Święć się Imię Twoje,
Bądź uwielbiony Panie poprzez Twoje Święte Imię,  a także przez Imię Twojego Syna Jednorodzonego Jezusa Chrystusa, bo na dźwięk Tego Imienia zgina się każde kolano i tylko w Tym Imieniu jest nasze Zbawienie . Bądź uwielbiony Panie!

Przyjdź Królestwo Twoje,
Bądź uwielbiony Panie, bo Ty prowadzisz nas do Twojego Królestwa. Bądź uwielbiony Panie!

Bądź Wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi,
Bądź uwielbiony Panie, bo przez Twoją Wolę stał się świat i stał się człowiek, wszystkie byty ziemskie i Niebieskie i to przez Twoją Wolę doznaliśmy łaski Zbawienia. Bądź uwielbiony Panie!

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
Bądź uwielbiony Panie, bo Ty nas karmisz chlebem powszednim – i tym doczesnym, dającym życie tu, na ziemi i Chlebem Zbawienia, przez który mamy życie wieczne. Bądź uwielbiony Panie!

I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
Bądź uwielbiony Panie, bo Ty w Swoim miłosierdziu odpuszczasz nam nasze grzechy, bo Ty dałeś nam Swojego Jedynego Syna, abyśmy mogli być oczyszczeni  z naszych win i Ty nas uzdalniasz do odpuszczania win naszym winowajcom. Bądź uwielbiony Panie!

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Bądź uwielbiony Panie, bo Ty nasz ochraniasz przed pokusami Złego,  zbawiasz nas i wyzwalasz z jego mocy. Bądź uwielbiony Panie!

Amen.