Eucharystia

Scenariusz  Uroczystej I Komunii  20 Maja 2018R.

 1. Zbiórka dzieci i ustawienie przed kościołem..
 2. POWITANIE PRZED KOŚCIOŁEM

(Dzieci pierwszokomunijne stoją przed głównymi drzwiami Kościoła. Od najmniejszych do największych licząc od środka. Ksiądz Proboszcz wychodzi z asystą do dzieci.

(Asysta: Krzyż, świece, ministranci, lektorzy, woda święcona z kropidłem, mikrofon.)

Ks. Proboszcz:  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Dzieci: Na wieki wieków. Amen.

Ks. Proboszcz: (Krótkie powitanie zebranych przed kościołem).

            Serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich, a szczególnie was Kochane dzieci, które pragniecie dzisiaj spotkać się po raz pierwszy z Panem Jezusem w Komunii świętej. Zapraszam wszystkich do wspólnej modlitwy, abyśmy mogli godnie i owocnie uczestniczyć w tej pięknej i wzruszającej uroczystości.

Pokropienie dzieci woda święconą

 Ks. Proboszcz: (Przed pokropieniem) 

Niech to pokropienie wodą święconą przypomni tym dzieciom chrzest i wielką godność przybranych dzieci Bożych. (Pokropienie)

PROŚBA DZIECI O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

I dziecko

W dniu naszej pierwszej Komunii Świętej,

 gdy mamy przyjąć do serca Boga.

Co złego było już nie pamiętaj Ojcze kochany i Matko droga.

 

II dziecko

Wznieście swe dłonie błogosławiące,

 naznaczcie krzyżem wasze pociechy,

by serca nasze były gorące, by uciekały precz od nas grzechy.

 

/wszystkie dzieci razem/

Mamusiu i Tatusiu!
Wasze ręce nas bawiły i do serca mocno tuliły.
Prosimy, by w ten dzień święty nas pobłogosławiły.

 1. Niech rodzice włożą ręce na głowy swych dzieci.

/Rodzice kładą rękę na głowie dziecka/

Błogosławieństwo Twojego Ojca 

Niech Ci towarzyszy na drodze Twego życia.

W imię Ojca i Syna i ducha Świętego. Amen

Błogosławieństwo twojej Matki niech  idzie z Tobą

Przez życie. Maryja niech Cię otoczy swą opieką

W imię Ojca i Syna i ducha Świętego.  Amen

Modlitwa ks. Proboszcza:

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”, wejrzyj łaskawie na te dzieci Twoje, które po raz pierwszy przyjmą chleb życia wiecznego, uczyń ich serca godnym mieszkaniem dla Ciebie i obdarz je żywą wiarą, mocną nadzieją i gorącą miłością. Zgromadź razem dzieci i ich rodziców przy swoim ołtarzu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

PROCESJA DO KOŚCIOŁA

Wejście do kościoła przy pieśni: Chwalcie łąki umajone

Po przyjściu do kościoła, dzieci przyklękają.

 Ks. Proboszcz:  Uklękniemy teraz wszyscy i przywitamy się z Panem Jezusem:

„Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz zawsze i na wieki wieków”. Amen (3 razy)

 

W KOŚCIELE NA ROZPOCZĘCIE MSZY ŚWIĘTEJ

Pieśń na wejście: „Kiedyś o Jezu chodził po świecie”

Rozpoczęcie Mszy św.:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego…

Miłość Boga Ojca, łaska Pana…

Prośba  dzieci o I komunię

1 dziecko.

Najpiękniejszy to dzień w życiu, dzień niezapomniany

Dzień Pierwszej komunii od Boga nam dany.

Cicho, cichutko!

Zbawiciel z nieba już schodzi  w gości…

Szczęśliwa chwila, radosny dzionek!

Idzie Bóg źródło miłości!

2 dziecko.

Kochany Jezu!

Czy przyjdziesz do mnie?

Przyjdź!  Ja tak czekam …

Tęsknię ogromnie.

Już bardzo chciałbym zobaczyć Ciebie!

Choć jesteś w Świętym ukryty chlebie,

Ja Ciebie poznam! Serce otworzę,

Klęknę przed Tobą,

Jezu, mój Boże!

Ks. Proboszcz po pozdrowieniu:

Drodzy Rodzice i Chrzestni!

Przyprowadziliście dziś do tej świątyni Wasze dzieci. Cała nasza wspólnota w uroczystym nastroju modlitewnym napełnia nasz piękny kościół. Wystrój świątyni świadczy o doniosłości tej chwili. Pytam Was zatem Rodzice i Chrzestni: O co prosicie Kościół Boży dla swoich dzieci?

PROŚBA RODZICÓW O UDZIELENIE SAKRAMENTU I KOMUNII ŚWIĘTEJ

MAMA

            Drogi Księże Proboszczu!

            Pan Jezus kochał dzieci. Powiedział do apostołów: „pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”. Wiedziały o tym matki i przynosiły do Niego swoje pociechy, a On je błogosławił. Dziś drogi Księże Proboszczu przyprowadzamy do Ciebie nasze dzieci, które przez chrzest zostały włączone do kościoła i parafii, która jest rodziną rodzin. W kolejnych latach rozwijaliśmy w ich sercach wiarę, poprzez wspólne rozmowy o Bogu, udział w niedzielnej Eucharystii i w lekcjach religii, a nade wszystko poprzez przykład chrześcijańskiego życia.

W wypełnianiu tych zobowiązań chrzcielnych pomagali nam rodzice chrzestni, którzy i dziś są tu z nami, bo wiedzą jak ważna jest modlitwa w chwili, kiedy nasze dzieci poprzez pierwsze spotkanie z Jezusem w Komunii świętej rozpoczną nowy etap swego chrześcijańskiego życia.

 TATA

Dziś wobec zgromadzonej tu wspólnoty prosimy cię Księże Proboszczu, abyś w czasie tej uroczystej Mszy świętej udzielił naszym dzieciom I Komunii świętej. Pragniemy, aby nasze dzieci od dziś jak najczęściej spotykały się z Jezusem w Komunii św. Obiecujemy wspierać nasze dzieci w umacnianiu ich wiary, aby kochały Pan Boga, bo wtedy będą szczęśliwe. Wraz z chlebem i winem składamy nasze radości i smutki, naszą przyszłość i nieznane jutro. Wszystkich zgromadzonych w tej świątyni prosimy o modlitwę w intencji naszych dzieci.

Ks. Proboszcz:

        Drodzy Rodzice i kochane dzieci. Naszym kapłańskim powołaniem, które daje nam prawdziwe szczęściem jest dzielić się Bogiem z innymi. Uczynię to, więc z wielką radością. Ale zanim to nastąpi przeproście teraz Pana Jezusa za swoje grzechy, abyście mogły godnie i z czystym sercem przeżywać Mszę Świętą, w czasie której przystąpicie do I Komunii Świętej:

AKT POKUTY

Chłopcy na zmianę odmawiają poszczególne wezwania aktu pokuty, pozostali powtarzają wspólnie: Przepraszamy Cię, Jezu

– Za wszystkie przykrości, jakie sprawialiśmy złym zachowaniem naszym Rodzicom, Nauczycielom, Kapłanom i Starszym.

Dzieci: Przepraszamy Cię, Jezu

– Za to, że kłamaliśmy i używaliśmy brzydkich wyrazów.

– Za to, że biliśmy się z kolegami i koleżankami, że dokuczaliśmy sobie nawzajem.

– Za to, że nie odrabialiśmy zadań domowych i nie uczyliśmy się pilnie.

– Za to, że nie modliliśmy się rano i wieczorem.

– Za to, że nie przychodziliśmy do kościoła na Mszę świętą.

– Za to, wszystko co zrobiliśmy złego w naszym życiu.

Pieśń na akt pokuty: „Panie przebacz nam”

 1. Panie, przebacz nam. Ojcze, zapomnij nam.

Zapomnij nam nasze winy, przywołaj, kiedy zbłądzimy.

Ojcze, zapomnij nam.

 1. Panie, przyjmij nas. Ojcze, przygarnij nas.

I w Swej ojcowskiej miłości, ku naszej schyl się słabości.

Ojcze, przygarnij nas.

Chwała na wysokości Bogu

Oracja

I Czytanie

Psalm

II czytanie

Aklamacja – Alleluja gra i śpiewa organista.

Ewangelia

Homilia – kazanie

Wyznanie wiary

ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ CHRZCIELNYCH
Dwoje dzieci podchodzi do ołtarza(………………………………….), gdzie znajduje się paschał i kładą prawe ręce na świecy.

Komentarz na odnowienie przyrzeczeń (………………………)
Wysłuchaliśmy Słowa naszego Pana. Kapłan pomógł nam je dobrze zrozumieć, aby mogło wzrastać i przynosić owoc, jak ziarno w żyznej ziemi.
Teraz wszyscy jesteśmy wezwani do mówienia pełnym głosem o tym, w co wierzymy. Dlatego, wspominając dzień naszego chrztu świętego, przy zapalonym paschale, wobec zgromadzonego tu Kościoła, odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Pragniemy w ten sposób okazać naszą gotowość do trwania przy Chrystusie na zawsze.

K.: Drogie dzieci.
Zanim po raz pierwszy spotkacie się ze Zbawicielem w Eucharystii, aby jeszcze ściślej się z Nim zjednoczyć, wspomnijcie na wiarę, którą otrzymaliście na chrzcie świętym, a którą wasi rodzice i chrzestni wyznali razem z Kościołem.
Pytam każdego z was:
Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności Dzieci Bożych?
Dz.: Wyrzekam się!
K.: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby Cię grzech nie opanował?
Dz.: Wyrzekam się!
K.: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
Dz.: Wyrzekam się!
K.: A teraz wyznajcie wiarę:
Czy wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi?
Dz.: Wierzę!
K.: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca?
Dz.: Wierzę!
K.: Czy wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
Dz.: Wierzę!
K.: Czy przyrzekasz za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania Boskie i Kościelne?
Dz.: Przyrzekam!
K.: Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać na lekcje religii?
Dz.: Przyrzekam!
K.: Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest nasza chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Dz.: Amen.

Modlitwa powszechna

 1. Panie Jezu , który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem polecamy Ci naszego Ojca świętego Franciszka, spraw, by Jego nauka i ofiarna służba Kościołowi była drogowskazem dla wszystkich ludzi dobrej woli. Ciebie prosimy…
 2. Pragniemy, być wierni religii naszych przodków i dlatego prosimy:
  niech Maryja Matka będzie wzorem Macierzyństwa, wiary i miłości dla każdej obecnej tu matki, a wszyscy ojcowie, wsparci łaską Najlepszego Ojca, niech stoją na straży prawdziwych wartości, pielęgnują je i przekazują swoim dzieciom.

       Ciebie prosimy….            

 1. Módlmy się za nasze dzieci, które po raz pierwszy przyjmą Komunię św., aby dzisiejsze spotkanie z Jezusem Chrystusem w Eucharystii, stało się dla nich początkiem prawdziwej przyjaźni. Ciebie prosimy…
 2. Módlmy się za naszych kochanych rodziców
  – „pierwszych i najważniejszych wychowawców” niech Chrystus Pan będzie im siłą i wzorem Nauczyciela. Ciebie prosimy…
 3. Módlmy się za naszych kapłanów, wychowawców i nauczycieli, aby Pan Jezus swoją obecnością i łaską wynagrodził ich trud i wysiłek włożony w doprowadzenie nas do Eucharystycznego stołu. Ciebie prosimy…
 4. Polecamy Ci Panie naszych rodziców chrzestnych, dziadków i wszystkich naszych drogich gości. Obdarz ich wszystkich żywą wiarą, ufną nadzieją i gorącą miłością.
   Ciebie prosimy…                      

7       Módlmy się za nas wszystkich zgromadzonych na tej uroczystości, abyśmy posileni Ciałem i Krwią naszego Pana, tworzyli jedną wielką rodzinę. Ciebie prosimy…

PROCESJA Z DARAMI

Dobry Boże w Uroczystym Dniu Pierwszej Komunii Świętej przynosimy Ci szczególne dary.

BIAŁA SZATA i ŚWIECA

Przyjmij Panie w symbolu białej szaty i płonącEJ  świecY  naszą wdzięczność za otrzymany przed laty sakrament Chrztu świętego, przez który staliśmy się dziećmi Bożymi.
KWIATY

Przyjmij Panie w symbolu kwiatów naszą wdzięczność za dar życia, za dar naszych kochanych Rodziców i pomóż nam, aby nasze serca były piękne.

OWOCE

sĄ ONE ZNAKIEM tWOJEJ DOBROCI. zECHCIEJ JE PRZYJĄĆ I POMNOŻYĆ SWĄ DOBROĆ W NASZYCH SERCACH ABYŚMY  STAWALI SIĘ  CORAZ BARDZIEJ PODOBNI DO CIEBIE PANIE .

KATECHIZM

OTO TRUD CAŁOROCZNEJ PRACY, ABY CIĘ BARDZIEJ POZNAWAĆ, UKOCHAĆ I BYĆ CORAZ BLIŻEJ CIEBIE.            

BOCHEN CHLEBA

Oto chleb – symbol braterstwa i jedności. Przynosimy go na ofiarę, aby dać wyraz naszej jedności z Bogiem i każdym człowiekiem stworzonym i odkupionym przez Chrystusa.

DAR OŁTARZA

Oto Panie dar Rodziców dla kościoła z okazji naszej Pierwszej Komunii świętej.
Prosimy Cię niech on przypomina nam o tym dniu na długie lata i niech będzie zachętą do częstego korzystania z sakramentu EUCHARYSTII.

HOSTIĘ  I WINO
Przyjmij Panie, HOSTIĘ i wino, które staną się za chwilę Twoim Ciałem i Krwią.
Włącz nas w swoją świętą Ofiarę i obudź w nas pragnienie częstego spotykania się z Tobą w Najświętszym Sakramencie.

 

ŚPIEW: Wszystko Tobie oddać pragnę

Ofiarowanie

MODLITWA PAŃSKA – UROCZYSTA

Przed Ojcze nasz:
K: Drogie dzieci, nadchodzi teraz chwila przyjęcia Pana Jezusa pod postacią chleba. Pan Jezus chce być naszym pokarmem na życie wieczne. Naszym najlepszym przygotowaniem będzie wspólnie odmówiona modlitwa, jakiej nauczył nas sam Pan Jezus.

Ojcze nasz ….

Obrzędy Komunii

Śpiew lub delikatny podkład muzyczny

 

Pieśni: kiedyś o Jezu ,Idzie mój Pan, Pan Jezus już się zbliża itp.          

Podziękowanie Panu Jezusowi

Dziecko:

Panie Jezu, utajony w Najświętszym Sakramencie, ogromna radość przepełnia dziś nasze serca. Pragniemy Ci teraz za wszystko podziękować.

Wspólnie powtarzać będziemy słowa: Dziękujemy Ci Jezu.

Za to, że przyszedłeś na ziemię.

Za to, że odpuszczasz nam grzechy.

Za to, że przyszedłeś dziś do nas w Komunii św.

Za to, że nauczyłeś nas kochać i szanować rodziców.

Za to, że ukochałeś szczególnie dzieci.

Za to, że jesteś wśród nas obecny w Najświętszym Sakramencie.

Za to, że dałeś nam Maryję za Matkę.

My wszystkie dzieci pierwszokomunijne, dziękujemy z całego serca za wszystko, cośmy otrzymali od Boga.

Dziękujemy Ci, Panie Jezu za Twoje przyjście do nas.

Modlitwa po komunii

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

Podziękowanie Panu Jezusowi:

Dziecko1.

Witam Cię Jezu kochany, z największą dziecięcą radością,
Jesteś już w moim sercu, z prawdziwa Bożą Miłością.
Wziąłeś mnie swoje dziecko, w ramiona Najświętsze,
I karmisz samym sobą, dla mnie to szczęście największe.

dziecko 2                                                                        
Kocham Cię Jezu mocno, jak dziecko kochać umie,
Wierzę i ufam Tobie, Ty mnie Jezu rozumiesz.
Dzisiaj z największą pokorą, przed Tobą upadam,
Przyjmij Jezu kochany podziękę, którą Ci składam.


Dziecko 3
Dziękuję Jezu serdecznie, za Pierwszą Komunię Świętą,
Że otworzyłeś mi niebo swą mocą niepojętą
Dziękuję Ci, Jezu za pacierz, znak krzyża i Nowy Testament,
A nade wszystko dziękuję za Przenajświętszy Sakrament.

Podziękowanie PROBOSZCZOWI

Dziecko 1

CzcigodniY księżE, dziękujemy CI

za pracę, trud, stranie

aby bóg w hostii był od dziś

naszego życia panem.

dziecko 2

dziękujemy za pragnień wielki wkład,

ażeby on królował,

dzięki za troskę, służbę mu,

za ewangelii słowa.

Podziękowanie rodzicom

dziecko 1

Dziękujemy wam rodzice kochani i mili,

żeście nas pacierza pierwsi nauczyli

Za skarb naszej wiary, za gorące serce,

za codzienną troskę  i strudzone ręce

dziecko2

Niech dobry Bóg wam wynagrodzi,

wspiera łaską w każdej potrzebie

obdarzy radością na ziemi i szczęściem w niebie

Podziękowanie pozostałym

dziecko 1

żeby dzisiaj było pięknie,

tak dostojnie i odświętnie,

wiele na to się złożyło,

wielu ludzi się trudziło

za tę chwilę, za ten dzień

za tę radość co czujemy

serdecznie wam wszystkim dziękujemy!

Podziękowanie od Rodziców

Pierwsza Komunia Święta naszych dzieci jest szczególną radością nas rodziców, parafii i wszystkich zaproszonych gości. My jako rodzice naszych dzieci świadomi zobowiązań wypływających z daru wiary, pragniemy troszczyć się o rozwój życia religijnego naszych dzieci i dawać im świadectwo życia w prawdzie i miłości.

Tobie Księże Proboszczu – Ojcze parafii  dziękujemy za  radość dnia dzisiejszego i dar Jezusa Eucharystycznego podanego naszym dzieciom.

 Serdecznie dziękujemy za trud mozolnej pracy w przygotowaniu naszych dzieci do pełnego uczestnictwa w Najświętszej Ofierze.

Prosimy  Cię o modlitwę i kapłańskie błogosławieństwo, by nasze dzieci wzrastały w mądrości  Bożej na większą chwałę Bożą.

Błogosławieństwo na rozesłanie

Śpiew dzieci: Oto jest dzień

Rozdanie chlebków

Wręczenie pamiątkowych obrazków.

Zdjęcie grupowe.

 

MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w Niebie,
Bądź uwielbiony Panie, bo Ty jesteś naszym miłosiernym Ojcem w Niebie, Ty troszczysz się o nas jak o swoje umiłowane dzieci, chociaż ciągle jesteśmy jak synowie marnotrawni.  Bądź uwielbiony Panie!

Święć się Imię Twoje,
Bądź uwielbiony Panie poprzez Twoje Święte Imię,  a także przez Imię Twojego Syna Jednorodzonego Jezusa Chrystusa, bo na dźwięk Tego Imienia zgina się każde kolano i tylko w Tym Imieniu jest nasze Zbawienie . Bądź uwielbiony Panie!

Przyjdź Królestwo Twoje,
Bądź uwielbiony Panie, bo Ty prowadzisz nas do Twojego Królestwa. Bądź uwielbiony Panie!

Bądź Wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi,
Bądź uwielbiony Panie, bo przez Twoją Wolę stał się świat i stał się człowiek, wszystkie byty ziemskie i Niebieskie i to przez Twoją Wolę doznaliśmy łaski Zbawienia. Bądź uwielbiony Panie!

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
Bądź uwielbiony Panie, bo Ty nas karmisz chlebem powszednim – i tym doczesnym, dającym życie tu, na ziemi i Chlebem Zbawienia, przez który mamy życie wieczne. Bądź uwielbiony Panie!

I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
Bądź uwielbiony Panie, bo Ty w Swoim miłosierdziu odpuszczasz nam nasze grzechy, bo Ty dałeś nam Swojego Jedynego Syna, abyśmy mogli być oczyszczeni  z naszych win i Ty nas uzdalniasz do odpuszczania win naszym winowajcom. Bądź uwielbiony Panie!

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Bądź uwielbiony Panie, bo Ty nasz ochraniasz przed pokusami Złego,  zbawiasz nas i wyzwalasz z jego mocy. Bądź uwielbiony Panie!

Amen.