Eucharystia

Termin I komunii św. rocznik 2010 został ustalony z rodzicami na 16 maja 2021r. godz. 11.00.

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Informacje dla Rodziców i Opiekunów dzieci klas IV w związku z przyjęciem Sakramentu I Komunii św. w 2021 r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

           W związku z udzielaniem sakramentu I Komunii św. dzieciom w klasie IV jako proboszcz parafii zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie, zgodnie z Państwa wolą, chęci przystąpienia do I Komunii św. waszych dzieci w parafii p.w. św. Maksymilian Kolbego w Okszowie. Jest to związane z organizacją uroczystości w naszej parafii. Informujemy, że zwyczajnym miejscem przyjęcia I Komunii św. jest parafia Państwa zamieszkania.  Jeśli wyrażają jednak Państwo wolę, aby Państwa dziecko przystąpiło do I Komunii św. ze swoją klasą w naszej parafii, prosimy fakt ten zgłosić w kancelarii parafialnej do końca września 2020r. (przez wypełnienie deklaracji). Wzór deklaracji taki jak dla klasy III.

           Uczniowie mieszkający na terenie parafii nie muszą składać dodatkowych dokumentów, chyba, że dziecku został udzielony chrzest w innej parafii niż nasza. Wówczas potrzebne będzie Świadectwo chrztu św.

           Wszystkie informacje dotyczące przygotowania dzieci do Sakramentu I Komunii świętej będą na bieżąco podawane na stornie internetowej naszej parafii (www.parafiaokszow.pl).

Harmonogram przygotowania do I Komunii św. klas IV

 1. 27.09.2020 godzina 16:30 – Spotkanie organizacyjne z Rodzicami/Opiekunami w Kościele p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Okszowie.
 2. 01.10.2020 godz. 16:30 – Nabożeństwo Różańcowe.
 3. 25.10.2020 godz. 16.30 – Spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców.
 4. 29.11.2020 godz. 16.30 – Spotkanie Formacyjne dla dzieci i rodziców.
 5. 31.01.2021 godz. 16.30 – Spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców.
 6. 28.02.2021 godz. 16.30 – Spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców.
 7. 28.03.2021, godz. 16:30 – Spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców.
 8. 25.04.2021 16.30 – Spotkanie formacyjno – organizacyjne dla dzieci i rodziców.
 9. 14.05.2021 godz. 15.00 – Sakrament Pokuty i Pojednania dla dzieci , rodziców i rodziny.
 10. 16.05.2021, godz. 11.00 – Msza św. z udzieleniem I Komunii świętej.

Kwestie strojów, fotografa i wystroju kościoła parafia zostawia do uzgodnienia rodziców.

W terminie późniejszym zostaną podane daty i godziny „prób” przed uroczystością.

 

Termin I komunii św. rocznik 2011 został ustalony z rodzicami na 23 maja 2021r. godz.11.00.

I KOMUNIA ŚWIĘTA

Informacje dla Rodziców i Opiekunów dzieci klas III w związku z przyjęciem Sakramentu I Komunii św. w 2021r.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie

           W związku z udzielaniem sakramentu I Komunii św. dzieciom w klasie III jako proboszcz parafii zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie, zgodnie z Państwa wolą, chęci przystąpienia do I Komunii św. waszych dzieci w Parafii pw. św. Maksymilian Kolbego w Okszowie. Jest to związane z organizacją uroczystości w naszej parafii. Informujemy, że zwyczajnym miejscem przyjęcia I Komunii św. jest parafia Państwa zamieszkania.  Jeśli wyrażają jednak Państwo wolę, aby Państwa dziecko przystąpiło do I Komunii św. ze swoją klasą w naszej parafii, prosimy fakt ten zgłosić w kancelarii parafialnej do końca września 2020r. (przez wypełnienie deklaracji).

           Uczniowie mieszkający na terenie parafii nie muszą składać dodatkowych dokumentów, chyba, że dziecku został udzielony chrzest w innej parafii niż nasza. Wówczas potrzebne będzie Świadectwo chrztu św.

           Wszystkie informacje dotyczące przygotowania dzieci do Sakramentu I Komunii świętej będą na bieżąco podawane na stornie internetowej naszej parafii (www.parafiaokszow.pl).

Harmonogram przygotowania do I Komunii św.

 1. 27.09.2020 godzina 11:00 – Spotkanie organizacyjne z Rodzicami/Opiekunami w Kościele p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbe w Okszowie.
 2. 01.10.2020 godz. 16:30 – Nabożeństwo Różańcowe i Msza św. z wręczeniem różańców.
 3. 25.10.2020 godz. 11.00 – Spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców.
 4. 29.11.2020 godz. 11.00 – Spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców.
 5. 06.12.2020 godz. 11.00 – Msza św. z wręczeniem medalików.
 6. 31.01.2021 godz. 11.00 – Spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców.
 7. 02.02.2021, godz. 17:00 – Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych (zabieramy świece chrzcielne).
 8. 28.02.2021 godz. 11.00 – Spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców.
 9. 28.03.2021, godz. 11:00 – Msza św. z wręczeniem książeczek oraz spotkanie formacyjne dla dzieci i rodziców.
 10. 25.04.2021 11.00 – Spotkanie formacyjno – organizacyjne dla dzieci i rodziców.
 11. 21.05.2021 godz. 15.00 – Sakrament Pokuty i Pojednania dla dzieci , rodziców i rodziny.
 12. 23.05.2021, godz. 11.00 – Msza św. z udzieleniem I Komunii świętej.

Kwestie strojów, fotografa i wystroju kościoła parafia zostawia do uzgodnienia rodziców.

W terminie późniejszym zostaną podane daty i godziny „prób” przed uroczystością.

                                                                                                                                     

DEKLARACJA RODZICÓW

                  Przygotowania do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej w parafii Św. Maksymiliana Kolbego w Okszowie                   

                  Jako rodzice ( opiekunowie prawni ) czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne naszego dziecka i pragniemy, aby zostało dobrze przygotowanie do spotkania z Chrystusem w Eucharystii.

Dlatego zobowiązujemy się do wypełnienia następujących warunków:

 • w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć razem z dzieckiem we Mszy Świętej.
 • pomagać dziecku w przyswojeniu koniecznych wiadomości.
 • systematycznie brać udział w spotkaniach wyznaczonych przez ks. proboszcza.
 • w miarę możliwości uczestniczyć z dzieckiem w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), Drodze Krzyżowej (Wielki Post), nabożeństwach majowych (maj).
 • wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia.
 • współpracować z katechetką i ks. proboszczem prowadzących w parafii przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej.

Dane dziecka i rodziców (opiekunów)

Nazwisko i imię dziecka:   _________________________________________________ 

Adres zamieszkania:  _____________________________________________________

Imiona rodziców (opiekunów):  _____________________________________________

Nr telefonu rodziców (opiekunów): __________________________________________                                                      

Adres e-meil rodziców ( opiekunów)                                                                           

Szkoła i klasa: __________________________________________________________      

Data i miejsce urodzenia dziecka: ___________________________________________

Rok chrztu świętego dziecka:  ______________________________________________

Parafia chrztu świętego dziecka: ____________________________________________

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

         Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych w Kościele katolickim wydanego przez konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018r., oświadczam, iż wyrażam   zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest parafia p. w. Św. Maksymiliana Kolbego w Okszowie. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

 

                                                                                      podpis rodziców/opiekunów

Miejscowość i data                                                                       

 

 

MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w Niebie,
Bądź uwielbiony Panie, bo Ty jesteś naszym miłosiernym Ojcem w Niebie, Ty troszczysz się o nas jak o swoje umiłowane dzieci, chociaż ciągle jesteśmy jak synowie marnotrawni.  Bądź uwielbiony Panie!

Święć się Imię Twoje,
Bądź uwielbiony Panie poprzez Twoje Święte Imię,  a także przez Imię Twojego Syna Jednorodzonego Jezusa Chrystusa, bo na dźwięk Tego Imienia zgina się każde kolano i tylko w Tym Imieniu jest nasze Zbawienie . Bądź uwielbiony Panie!

Przyjdź Królestwo Twoje,
Bądź uwielbiony Panie, bo Ty prowadzisz nas do Twojego Królestwa. Bądź uwielbiony Panie!

Bądź Wola Twoja jako w Niebie tak i na ziemi,
Bądź uwielbiony Panie, bo przez Twoją Wolę stał się świat i stał się człowiek, wszystkie byty ziemskie i Niebieskie i to przez Twoją Wolę doznaliśmy łaski Zbawienia. Bądź uwielbiony Panie!

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj.
Bądź uwielbiony Panie, bo Ty nas karmisz chlebem powszednim – i tym doczesnym, dającym życie tu, na ziemi i Chlebem Zbawienia, przez który mamy życie wieczne. Bądź uwielbiony Panie!

I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
Bądź uwielbiony Panie, bo Ty w Swoim miłosierdziu odpuszczasz nam nasze grzechy, bo Ty dałeś nam Swojego Jedynego Syna, abyśmy mogli być oczyszczeni  z naszych win i Ty nas uzdalniasz do odpuszczania win naszym winowajcom. Bądź uwielbiony Panie!

I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Bądź uwielbiony Panie, bo Ty nasz ochraniasz przed pokusami Złego,  zbawiasz nas i wyzwalasz z jego mocy. Bądź uwielbiony Panie!

Amen.