O parafii

Liczba wiernych: 2305

Samodzielny ośrodek duszpasterski utworzono w 1986 r., rektorem został ks. Tadeusz Walczuk. Parafia powstała na terenach wyłączonych z par. pw. Rozesłania Apostołów w Chełmie. W 1981 r. uzyskano zgodę władz na budowę kaplicy oraz punktu katechet. . W 1983 r. przy istniejącej już kaplicy, pod pertekstem kontynuowania prac nad wznoszeniem salek katechetycznych, poświęcono plac pod budowę k-ła. W 3 lata później kościół znajdował się w stanie surowym ( arch. Andrzej Krzemień z Sandomierza). Sprawowanie Mszy św. rozpoczęto przed 8.06.89 r. Świątynię poświęcił bp Jan Śrutwa 22.10.89 r. Parafia została erygowana 30.01.1991r. przez Abp Bolesława Pylaka.(źródło)