Ministranci

MINISTRANCI
Chcesz zostać ministrantem? Przyjdź do zakrystii przed Mszą Świętą i powiedz o tym Księdzu Proboszczowi.
MINISTRANT – członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła.
Słowo „ministrant” pochodzi z języka łacińskiego ” ministrare” i oznacza “służyć, pomagać”. Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu. Chociaż chłopcom bardziej odpowiadają mundury niż suknie, to ministranci chętnie wkładają na siebie bielutkie komże, by na oczach zgromadzonych w kościele wiernych dostojnie spełniać swoje funkcje. Ministrant powinien być wzorem dla swojego otoczenia, którym jest jego klasa, podwórko, a co najważniejsze jego najbliższa rodzina. Musi poświęcić swój czas na to, aby służyć Panu Bogu. Zanim jednak zostanie dopuszczony do służby przy ołtarzu, musi być odpowiednio przygotowany do tego wielkiego wydarzenia.
Modlitwa Ministranta
Przed służeniem:
Oto za chwilę przystąpię ,,do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”. Do świętej przystępuje służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.
Po służeniu:
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe moje życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
10 zasad, którymi, każdy ministrant powinien się kierować w całym swoim życiu:
1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

LISTA MNISTRANTÓW

 1. Sirko – Jakub Prezes
 2. Mikołaj Jakubowski – Zastępca Prezesa
 3. Fabian Dąbrowski – Sekretarz
 4. Cyprian Dąbrowski – Skarbnik
 5. Eryk Drzewiecki
 6. Jakub Gałkowski
 7. Adam Jaroszyński
 8. Adrian Furtak
 9. Julian Dąbrowski
 10. Hubert Kostrzanowski
 11. Kacper Śliwiński
 12. Marcel Kruk
 13. Paweł Kochaniec
 14. Paweł Zając

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA W OKSZOWIE

GRUPA I ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 1. Fabian Dąbrowski – lektor
 2. Cyprian Dąbrowski
 3. Julian Dąbrowski
 4. Marcel Kruk
 5. Hubert Kostrzanowski
 6. Jakub Sirko – lektor
 7. Adrian Furtak

GRUPA II  ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE             

 1. Mikołaj Jakubowski – lektor
 2. Paweł Kochaniec
 3. Adam Jaroszyński
 4. Jakub Gałkowski
 5. Paweł Zając – lektor
 6. Kacper Śliwiński
 7. Eryk Drzewiecki