Ministranci

MINISTRANCI
Chcesz zostać ministrantem? Przyjdź do zakrystii przed Mszą Świętą i powiedz o tym Księdzu Proboszczowi.
MINISTRANT – członek ludu Bożego, który w czasie sprawowania liturgicznych obrzędów spełnia posługę pomocniczą w sposób określony przepisami Kościoła.
Słowo „ministrant” pochodzi z języka łacińskiego ” ministrare” i oznacza “służyć, pomagać”. Ministrant służy kapłanowi i ludowi Bożemu, a przez to służy samemu Bogu. Chociaż chłopcom bardziej odpowiadają mundury niż suknie, to ministranci chętnie wkładają na siebie bielutkie komże, by na oczach zgromadzonych w kościele wiernych dostojnie spełniać swoje funkcje. Ministrant powinien być wzorem dla swojego otoczenia, którym jest jego klasa, podwórko, a co najważniejsze jego najbliższa rodzina. Musi poświęcić swój czas na to, aby służyć Panu Bogu. Zanim jednak zostanie dopuszczony do służby przy ołtarzu, musi być odpowiednio przygotowany do tego wielkiego wydarzenia.
Modlitwa Ministranta
Przed służeniem:
Oto za chwilę przystąpię ,,do ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”. Do świętej przystępuje służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen.
Po służeniu:
Boże, którego dobroć powołała mnie do Twojej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe moje życie szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
10 zasad, którymi, każdy ministrant powinien się kierować w całym swoim życiu:
1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
6. Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

LISTA MNISTRANTÓW

 1. Sirko – Jakub Prezes
 2. Mikołaj Jakubowski – Zastępca Prezesa
 3. Fabian Dąbrowski – Sekretarz
 4. Cyprian Dąbrowski – Skarbnik
 5. Mikołaj Stołpiak
 6. Eryk Drzewiecki
 7. Jakub Gałkowski
 8. Konrad Grzywaczewski
 9. Jakub Kubiak
 10. Łukasz Gąsior
 11. Adam Jaroszyński
 12. Adrian Furtak
 13. Paweł Czub
 14. Julian Dąbrowski
 15. Piotr Stołpiak
 16. Maciej Nowosad
 17. Hubert Kostrzanowski
 18. Kacper Śliwiński
 19. Adam Markiewicz
 20. Paweł Zając

LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA W OKSZOWIE

GRUPA I  ŚW. Jana Pawła II

 1. Fabian Dąbrowski – lektor
 2. Cyprian Dąbrowski
 3. Julian Dąbrowski
 4. Jakub Gałkowski
 5. Adam Markiewicz
 6. Jakub Sirko – lektor

GRUPA II  ŚW. FAUSTYNY

 1. Mikołaj Stołpiak
 2. Piotr Stołpiak
 3. Eryk Drzewiecki
 4. Jakub Kubiak
 5. Łukasz Gąsior

GRUPA III  ŚW. MAKSYMILIANA KOLBE             

 1. Mikołaj Jakubowski – lektor
 2. Adrian Furtak
 3. Adam Jaroszyński
 4. Adam Markiewicz
 5. Paweł Zając – lektor

GRUPA IV ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

 1. Konrad Grzywaczewski
 2. Maciej Nowosad
 3. Kacper Śliwiński
 4. Hubert Kostrzanowski
 5. Paweł Czub