KOLĘDA W KOŚCIELE

OD 10.01 DO 22.01.2022R.

 

Poniedziałek – 10.01. – ul. Słoneczna i przyległe i ul. Dębowa

Wtorek – 11.01. – ul. Wierzbowa, Lipowa, Olchowa, Klonowa, Kasztanowa

Środa – 12.01. – ul. Chełmska – Bloki i ul. Kwiatowa

Czwartek – 13.01. – ul. Chełmska, ul. Jaśminowa do Sklepu „Groszek”

Piątek – 14.01. – ul. Chełmska od Sklepu „Groszek” do końca i ul. Topolowa

Sobota – 15.01. – ul. Szkolna, Morelowa, Orzechowa, Jabłoniowa,

                               Fiołkowa, Brzoskwiniowa

Poniedziałek – 17.01. – ul. Różana, Liliowa, Storczykowa, Makowa, Hiacyntowa, Narcyzowa,

                                            Azaliowa, Bratkowa, Konwaliowa, Chabrowa

Wtorek – 18.01. – ul. Świerkowa od kościoła do Stańkowa

Środa – 19.01. – ulice przyległe do ul. Świerkowej – ul. Cisowa, Jodłowa, Sosnowa,

                              Modrzewiowa, Akacjowa, Jaworowa

Czwartek – 20.01. – Koza Gotówka

Piątek – 21.01. – Stańków

Sobota – 22.01. – Nowiny i wierni, którzy z innych miejscowości chodzą do naszego kościoła

 

 Od niedzieli 09.01 do 02.02.2022r. w kościele przy ołtarzu  jest wystawiona skrzynka na ofiary kolędowe.                           Za ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

 

<< POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA >>

 

 

ZAKOŃCZENIE ROKU ŚWIĘTEGO JÓZEFA

08.12.2021R

AKT ZAWIERZENIA NARODU POLSKIEGO I KOŚCIOŁA W POLSCE ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI

 

W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna, i Ducha Świętego, w tej godzinie dziejów naszego zbawienia wspólnie przyzywamy Ciebie, Święty Józefie i Tobie się zawierzamy!

O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma nazywają sprawiedliwym, pragniemy kroczyć, jak Ty z Maryją, drogą wiary, posłuszeństwa i ufności Bogu.

Mężu słuchania i działania, stań przy nas w walce z mocami ciemności! I jak wielokrotnie ratowałeś swoją Rodzinę od niebezpieczeństw, tak teraz broń naszych rodzin, narodu i Kościoła na polskiej ziemi przed Szatanem, wprowadzającym podziały i kłamstwo. Niech Duch Święty prowadzi nas do prawdy, abyśmy naśladując Ciebie, podejmowali współodpowiedzialność za Boży plan zbawienia.

O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga i wypełnianie Jego woli, pomagaj nam rozpoznawać znaki czasu i angażować się w przemianę naszego świata. Miej w opiece naszą Ojczyznę, abyśmy odpowiedzialnie troszczyli się o jej rozwój. Pokaż nam, jak być wiernymi obietnicom chrzcielnym i wrażliwymi na cierpienia i potrzeby sióstr i braci.

Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, niezachwianej nadziei i serca płonącego miłością! Pomóż nam czuwać nad osobami starszymi, słabymi i chorymi, chroń nasze dzieci i młodzież, wspieraj tych, którzy służą społecznemu dobru.

Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć Ewangelią, abyśmy tak z naszej kościelnej wspólnoty, jak i z własnego życia potrafili usuwać zło i grzech oraz żyć w pełni łaską. Pobudź nas do dzieła ewangelizacji w naszych rodzinach, parafiach i świecie.

Współczujący Pielgrzymie wiary, który znasz ciężary przytłaczające serca, wstawiaj się za nami u Boga w naszej ziemskiej wędrówce ku Królestwu Niebieskiemu, abyśmy już tu – jak Najświętsza Maryja – uwielbiali Boga Ojca za ogrom Jego miłosierdzia, słuchali i naśladowali Bożego Syna oraz doświadczali radości w Duchu Świętym.

Przez Twoje przeczyste Serce uroczyście zawierzamy się i wynagradzamy Najświętszemu Sercu Zbawiciela i Niepokalanemu Sercu Twojej Oblubieńcy Maryi.

Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny i Kościoła Powszechnego, pociągnięci przykładem Twoich cnót i ufni w Twoje wsparcie, zawierzamy się Tobie, abyś był naszą inspiracją i przewodnikiem w prowadzeniu życia godnego chrześcijan. Dlatego obieramy Cię dziś za naszego Obrońcę i szczególnego Patrona tak w życiu, jak i w śmierci.

Amen.

 

Uroczystości Odpustowe w naszej parafii, poświęcenie Skweru Św. Jana Pawła II i kanonicka instalacja Ks. Proboszcza

 Tadeusz Boniecki

 W dniu 08 sierpnia 2021r. parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego w Okszowie przeżywała doroczne uroczystości odpustowe ku czci patrona. Były połączone z poświęceniem skweru noszącego imię św. Jana Pawła II i instalacją kanonicką proboszcza ks. Andrzeja Serafińczuka. Uroczystej Mszy św. odpustowej przewodniczył ks. Wojciech Jaroszyński, wicedziekan dekanatu Chełm Zachód. Sierpniowe uroczystości zwieńczyły obchody jubileuszu 30-lecia powstania okszowskiej parafii.

Dzisiejsza parafia

Parafia Okszów liczy ponad 2500 wiernych. Została erygowana w 1991 r. Od czterech lat jej proboszczem jest ks. Andrzej Serafińczuk. W tej wspólnocie działają grupy apostolskie i modlitewne, takie jak: Żywy Różaniec, Legion Maryi, ministranci, lektorzy, róże różańcowe modlące się za swoje dzieci, Wspólnota Galilea, Przymierze Mężczyzn, Duszpasterska Rada Parafialna i Koło Synodalne. Jest też dwóch nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Aktywne zaangażowanie wielu osób w życie rodziny parafialnej świadczy o tym, że są naprawdę żywym Kościołem i poważnie traktują swoją wiarę. Gorliwa i pełna miłości do Boga i ludzi praca duszpasterska proboszcza przynosi widoczne w całej wspólnocie duchowe owoce.

Skwer św. Jana Pawła II

Zdecydowane działania podjęte przez proboszcza ks. Andrzeja Serafińczuka oraz zrozumienie i dobra współpraca z samorządem Gminy Chełm i radnymi z Okszowa Krzysztofem Dziechciarukiem i Aleksandrem Kowalczykiem, zaowocowała nadaniem imienia św. Jana Pawła II skwerowi przed kościołem parafialnym. Uchwalę w tej sprawie Rada Gminy Chełm podjęła jednomyślnie na sesji w marcu tego roku. Oficjalne odsłonięcie okolicznościowej tablicy pamiątkowej i poświęcenie skweru odbyło się podczas uroczystości odpustowych 8 sierpnia. W uroczystościach uczestniczyła delegacja samorządu Gminy Chełm w osobach Wiesława Kociuby wójta gminy, Artura Kubackiego przewodniczącego Rady Gminy Chełm oraz Lucjana Piotrowskiego zastępcy wójta.

Kanonicka instalacja

Najważniejszą częścią sierpniowych uroczystości odpustowych była Msza św. Odprawił ją ks. kan. Wojciech Jaroszyński, wicedziekan dekanatu Chełm Zachód. Na początku sumy odpustowej dziekan odczytał dekret abp. Stanisława Budzika o mianowaniu ks. Andrzeja Serafińczuka kanonikiem honorowym chełmskiej kapituły. Dla każdego kapłana tytuł kanonika honorowego jest nagrodą i pochwałą za dotychczasową ofiarną pracę kapłańską na rzecz Kościoła. Jest to godność, która ma podkreślić zasługi danego kapłana. W przywdzianiu szat i dystynkcji kanonickich pomogli księdzu Andrzejowi celebransi Mszy świętej ks. kan. Józef Piłat i ks. kan. Wojciech Jaroszński – kanonicy Gremialnii Chełmskiej Kapituły Kolegiackiej przy Bazylice Mniejszej w Chełmie.

Św. Maksymilian nauczycielem wiary

W okolicznościowej homilii ks. kan. Józef Piłat przypomniał, że życie każdego człowieka jest pielgrzymką. – Pielgrzymujemy po ziemi od urodzenia aż do śmierci. Pielgrzymujemy do domu naszego Ojca. Przychodząc do okszowskiej świątyni, chcemy uczyć się od św. Maksymiliana Marii Kolbego jak tę pielgrzymkę dobrze odbyć – mówił. Podkreślił, że od św. Maksymiliana mamy się uczyć głębokiej wiary. – Jego wiara sprawiła, że potrafił przeżyć życie tak pięknie i godnie. Przez swoja posługę chciał dawać Boga ludziom z którymi się spotykał. To wiara sprawiła, że udał się do dalekiej Japonii, by tam założyć klasztor franciszkanów i stworzyć tak jak na polskiej ziemi Niepokalanów. Wiara dawała mu moc i nadzieję, że to dzieło wyda piękne owoce w życiu ludzi – dodał ks. Piłat. Przypomniał też inne najważniejsze fakty z życia o. Maksymiliana, które doprowadziły go do męczeńskiej śmierci i świętości.

Bezpośrednio po homilii nowy ksiądz kanonik złożył przed księdzem dziekanem i zgromadzonymi wiernymi wyznanie wiary. Ostatnim punktem odpustowych uroczystości były podziękowania i gratulacje. Okolicznościowe życzenia złożyli ks. kan. Andrzejowi Serafińczukowi przedstawiciele lokalnego samorządu z wójtem gminy Chełm Wiesławem Kociubą oraz przedstawiciele Parafialnej Rady Duszpasterskiej i innych wspólnot.

Fotorelacja na https://www.facebook.com/Niedziela-Lubelska-112621833628172

 

PROBOSZCZ KANONIKIEM HONOROWYM CHEŁMSKIEJ KAPITUŁY

          W Wielki Czwartek 01.04. 2021r. po Mszy Krzyżma Świętego w Archikatedrze Lubelskiej. Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik mianował naszego Proboszcza Kanonikiem Honorowym Chełmskiej Kapituły Kolegiackiej przy Bazylice Mniejszej w Chełmie.            Instalację – obłóczyny planujemy w czasie odpustu parafialnego 08 sierpnia o godz. 12.00. Gratulujemy i życzymy by Chrystus umacniał dodawał sił i łask w pasterzowaniu naszej wspólnocie parafialnej. Warto podkreślić, że dla każdego kapłana tytuł kanonika honorowego, stanowi swoistą nagrodę i pochwałę za dotychczasową piękną pracę kapłańską. Jest to godność, która ma podkreślić zasługi danego kapłana. Niewiele daje przywilejów, lecz jest potrzebnym uhonorowaniem i dostrzeżeniem wszelkich kapłańskich zalet księdza, który został tą godnością obdarzony. Księdzu Kanonikowi Andrzejowi Serafińczukowi życzymy Bożej opieki, wielu łask Ducha Świętego oraz dobrego zdrowia w codziennej posłudze kapłańskiej, a także owocnej pracy dla dobra naszej Rodziny Parafialnej oraz całego Chrystusowego Kościoła.

 

 

 

                                 PROTOKÓŁ

z roztrzygnięcia Konkursu Szkolno – Parafialnego

na najpiękniejszą palmę, pisankę i babę wielkanocną 2021R.

W dniu 27 marca 2021r. komisja w składzie:

  1. Ks. Andrzej Serafińczuk
  2. Andrzej Jaroszyński
  3. Jerzy Florek
  4. Maria Dżaman
  5. Anna Strelczuk

Przyznała nagrody w następujących kategoriach:

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ

Przedszkole

I miejsce – „Grupa Muchomorki”

Klasy I -III

I miejsce – Milena Kozieł

I miejsce – Maja Bukowska i Zuzanna Bukowska

II miejsce – Oliwia Suprewicz i Kacper Suprewicz

III miejsce – Faustyna Łukasik

III miejsce – Dawid Rypin

Klasy IV – VIII

 I miejsce – Magdalena Malesza

 II miejsce – Jakub Galewski

III miejsce – Bartłomiej Danak

Szkoła Średnia – Zespół Szkół Centrum Kształcenia

                             Rolniczego w Okszowie

I miejsce – Patrycja Chmielewska

II miejsce – Zuzanna Mazurek

III miejsce – Brajan Wolnicki

Dorośli

I miejsce – Klub Seniora w Okszowie

I miejsce – Wspólnota Galilea „Domek Zmartwychwstania”

PISANKA WIELKANOCNA

Przedszkole

I miejsce – Antoni Pakuła

II miejsce – Zuzanna Drzewiecka

III miejsce – Mikołaj Powaga

Klasy I – III

I miejsce – Amelia Gościniak

II miejsce – Zuzanna Bukowska

III miejsce – Julia Drzazgowska

III miejsce – Karolina Bojkowska

Klasy IV – VIII

I miejsce – Oliwia Bejda

I miejsce – Patryk Dolecki

II miejsce – Kacper Śliwiński

III miejsce – Nikola Wójtowicz

BABA WIELKANOCNA

I miejsce – Gabriela Danak

I miejsce – Marzena Dąbrowska

Na tym protokół zakończono.

Okszów, 27.02.2021r.

JUBILEUSZ XXX LECIA PARAFII OKSZÓW

 

                        W niedzielę 31 stycznia 2021 roku rozpoczęliśmy uroczystości 30 – lecia powstania naszej parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Okszowie. Nasza parafia została erygowana 30 stycznia 1991 r. przez ówczesnego bpa lubelskiego Bolesława Pylaka. Pierwszym jej proboszczem i budowniczym świątyni był ks. Kan Tadeusz Walczuk. Parafia powstała na terenach wyłączonych z parafii pw. Rozesłania Apostołów w Chełmie.  Dużą zasługę w jej powstaniu miał ówczesny proboszcz ks. Kan. Bolesław Uszczuk, któremu ufundowaliśmy pamiątkową tablicę w naszym kościele.

           A teraz kilka słów historii. W 1981 r. uzyskano zgodę władz na budowę kaplicy oraz punktu katechetycznego.  W 1983 r. przy istniejącej już kaplicy, pod pretekstem kontynuowania prac nad wznoszeniem salek katechetycznych, poświęcono plac pod budowę kościoła. W 3 lata później kościół znajdował się w stanie surowym.  Architektem kościoła jest pan Andrzej Krzemień z Sandomierza.   Miejscowości, które weszły w skład naszej parafii to: Koza Gotówka, Nowiny, Okszów Kolonia, Okszów, Stańków i Stanków Nadleśnictwo.

           Te „urodziny” to radość chwili obecnej, ale i wspomnienia. Na symbolicznym „torcie urodzinowym” każda z 30 świeczek skłania do zadumy nad upływającym czasem, wydarzeniami, uroczystościami i głównie ludźmi, którzy są, ale i którzy odeszli do Pana.
            Przez te 30 lat naszym najważniejszym orężem było i jest świadectwo miłości Boga i przywiązania do wiary ojców. Do wiary, która jest nam dana przy chrzcie świętym, ale zarazem zadana jako zadanie do wypełniania swoim życiem.
            Obecne czasy wymagają szczególnie wielkiej miłości na wzór Miłości Chrystusowej, której przykład daje nam Św. Maksymilian nasz Patron, to On wyznacza charyzmat naszej parafii.

            Bez Chrystusa, bez zrozumienia i przyjęcia Jego Ofiary na Krzyżu nie można zrozumieć i żyć w obecnej rzeczywistości. To Chrystus z otwartym sercem nadaje poczucie godności i obdarza człowieka wolnością, nadając jej zarazem sens. To On otwiera najbardziej zatwardziałe serca.                                

            Te serca dla Chrystusa otwieraliśmy razem z naszymi pasterzami ks. Kan. Tadeuszem Walczukiem, ks. Kan. Ryszardem Szuranem, ks. Kan. Józefem Cwenerem i obecnym          proboszczem ks. Andrzejem Serafińczukiem.

            Dziękując Bogu za 30 lat istnienia naszej wspólnoty parafialnej, dziękujemy za dary Ducha Świętego, za Ewangelię, za to, że dzięki naszemu księdzu Andrzejowi, możemy codziennie żywić się w Eucharystii Ciałem Chrystusa. Dziękujemy księdzu Kan. Józefowi Piłatowi naszemu dziekanowi za dotychczasową troskę, opiekę i modlitwę w intencji naszej parafii.

 

 

Autorem jest Papież Franciszek. Napisał ją gdy był arcybiskupem Buenos Aires.

KROK 1

Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie. Zacznij więc modlitwę modląc się za tych, którzy są ci najbliżsi. Są to osoby, które najłatwiej sobie przypomnieć. Modlić się za tych, których kochamy to „słodki obowiązek”.Zobacz więcej