PROBOSZCZ KANONIKIEM HONOROWYM CHEŁMSKIEJ KAPITUŁY

          W Wielki Czwartek 01.04. 2021r. po Mszy Krzyżma Świętego w Archikatedrze Lubelskiej. Arcybiskup Metropolita Lubelski Stanisław Budzik mianował naszego Proboszcza Kanonikiem Honorowym Chełmskiej Kapituły Kolegiackiej przy Bazylice Mniejszej w Chełmie.            Instalację – obłóczyny planujemy w czasie odpustu parafialnego 08 sierpnia o godz. 12.00. Gratulujemy i życzymy by Chrystus umacniał dodawał sił i łask w pasterzowaniu naszej wspólnocie parafialnej. Warto podkreślić, że dla każdego kapłana tytuł kanonika honorowego, stanowi swoistą nagrodę i pochwałę za dotychczasową piękną pracę kapłańską. Jest to godność, która ma podkreślić zasługi danego kapłana. Niewiele daje przywilejów, lecz jest potrzebnym uhonorowaniem i dostrzeżeniem wszelkich kapłańskich zalet księdza, który został tą godnością obdarzony. Księdzu Kanonikowi Andrzejowi Serafińczukowi życzymy Bożej opieki, wielu łask Ducha Świętego oraz dobrego zdrowia w codziennej posłudze kapłańskiej, a także owocnej pracy dla dobra naszej Rodziny Parafialnej oraz całego Chrystusowego Kościoła.

 

 

 

                                 PROTOKÓŁ

z roztrzygnięcia Konkursu Szkolno – Parafialnego

na najpiękniejszą palmę, pisankę i babę wielkanocną 2021R.

W dniu 27 marca 2021r. komisja w składzie:

  1. Ks. Andrzej Serafińczuk
  2. Andrzej Jaroszyński
  3. Jerzy Florek
  4. Maria Dżaman
  5. Anna Strelczuk

Przyznała nagrody w następujących kategoriach:

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ

Przedszkole

I miejsce – „Grupa Muchomorki”

Klasy I -III

I miejsce – Milena Kozieł

I miejsce – Maja Bukowska i Zuzanna Bukowska

II miejsce – Oliwia Suprewicz i Kacper Suprewicz

III miejsce – Faustyna Łukasik

III miejsce – Dawid Rypin

Klasy IV – VIII

 I miejsce – Magdalena Malesza

 II miejsce – Jakub Galewski

III miejsce – Bartłomiej Danak

Szkoła Średnia – Zespół Szkół Centrum Kształcenia

                             Rolniczego w Okszowie

I miejsce – Patrycja Chmielewska

II miejsce – Zuzanna Mazurek

III miejsce – Brajan Wolnicki

Dorośli

I miejsce – Klub Seniora w Okszowie

I miejsce – Wspólnota Galilea „Domek Zmartwychwstania”

PISANKA WIELKANOCNA

Przedszkole

I miejsce – Antoni Pakuła

II miejsce – Zuzanna Drzewiecka

III miejsce – Mikołaj Powaga

Klasy I – III

I miejsce – Amelia Gościniak

II miejsce – Zuzanna Bukowska

III miejsce – Julia Drzazgowska

III miejsce – Karolina Bojkowska

Klasy IV – VIII

I miejsce – Oliwia Bejda

I miejsce – Patryk Dolecki

II miejsce – Kacper Śliwiński

III miejsce – Nikola Wójtowicz

BABA WIELKANOCNA

I miejsce – Gabriela Danak

I miejsce – Marzena Dąbrowska

Na tym protokół zakończono.

Okszów, 27.02.2021r.

JUBILEUSZ XXX LECIA PARAFII OKSZÓW

 

                        W niedzielę 31 stycznia 2021 roku rozpoczęliśmy uroczystości 30 – lecia powstania naszej parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Okszowie. Nasza parafia została erygowana 30 stycznia 1991 r. przez ówczesnego bpa lubelskiego Bolesława Pylaka. Pierwszym jej proboszczem i budowniczym świątyni był ks. Kan Tadeusz Walczuk. Parafia powstała na terenach wyłączonych z parafii pw. Rozesłania Apostołów w Chełmie.  Dużą zasługę w jej powstaniu miał ówczesny proboszcz ks. Kan. Bolesław Uszczuk, któremu ufundowaliśmy pamiątkową tablicę w naszym kościele.

           A teraz kilka słów historii. W 1981 r. uzyskano zgodę władz na budowę kaplicy oraz punktu katechetycznego.  W 1983 r. przy istniejącej już kaplicy, pod pretekstem kontynuowania prac nad wznoszeniem salek katechetycznych, poświęcono plac pod budowę kościoła. W 3 lata później kościół znajdował się w stanie surowym.  Architektem kościoła jest pan Andrzej Krzemień z Sandomierza.   Miejscowości, które weszły w skład naszej parafii to: Koza Gotówka, Nowiny, Okszów Kolonia, Okszów, Stańków i Stanków Nadleśnictwo.

           Te „urodziny” to radość chwili obecnej, ale i wspomnienia. Na symbolicznym „torcie urodzinowym” każda z 30 świeczek skłania do zadumy nad upływającym czasem, wydarzeniami, uroczystościami i głównie ludźmi, którzy są, ale i którzy odeszli do Pana.
            Przez te 30 lat naszym najważniejszym orężem było i jest świadectwo miłości Boga i przywiązania do wiary ojców. Do wiary, która jest nam dana przy chrzcie świętym, ale zarazem zadana jako zadanie do wypełniania swoim życiem.
            Obecne czasy wymagają szczególnie wielkiej miłości na wzór Miłości Chrystusowej, której przykład daje nam Św. Maksymilian nasz Patron, to On wyznacza charyzmat naszej parafii.

            Bez Chrystusa, bez zrozumienia i przyjęcia Jego Ofiary na Krzyżu nie można zrozumieć i żyć w obecnej rzeczywistości. To Chrystus z otwartym sercem nadaje poczucie godności i obdarza człowieka wolnością, nadając jej zarazem sens. To On otwiera najbardziej zatwardziałe serca.                                

            Te serca dla Chrystusa otwieraliśmy razem z naszymi pasterzami ks. Kan. Tadeuszem Walczukiem, ks. Kan. Ryszardem Szuranem, ks. Kan. Józefem Cwenerem i obecnym          proboszczem ks. Andrzejem Serafińczukiem.

            Dziękując Bogu za 30 lat istnienia naszej wspólnoty parafialnej, dziękujemy za dary Ducha Świętego, za Ewangelię, za to, że dzięki naszemu księdzu Andrzejowi, możemy codziennie żywić się w Eucharystii Ciałem Chrystusa. Dziękujemy księdzu Kan. Józefowi Piłatowi naszemu dziekanowi za dotychczasową troskę, opiekę i modlitwę w intencji naszej parafii.

 

 

Autorem jest Papież Franciszek. Napisał ją gdy był arcybiskupem Buenos Aires.

KROK 1

Kciuk jest palcem, który jest najbliżej ciebie. Zacznij więc modlitwę modląc się za tych, którzy są ci najbliżsi. Są to osoby, które najłatwiej sobie przypomnieć. Modlić się za tych, których kochamy to „słodki obowiązek”.Zobacz więcej